Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy interpretacja art.. 4 ust.1 pkt 3 przez SPN jest prawidłowa.

Dot. czy organ podatkowy może na podstawie art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa wydać decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, pomimo, że budowla ta nie podlega opodatkowaniu ze względu na zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2019-06-27 15:20
Pytanie
1827 KB
2019-06-27 15:20
Odpowiedź
1374 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij