Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 15 lipca 2019 r.

Dot. czy organ stanowiący j.s.t winien podjąć uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej określając przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, czy podstawą likwidacji jednostki budżetowej są wyłącznie przepisy art. 127 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2019-07-18 12:46
Pytanie
1325 KB
2019-07-18 12:46
Odpowiedź
1175 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij