Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Dot. wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S oraz w sprawozdaniach Rb-PDP skutków finansowych zwolnień od podatku od nieruchomości dokonanych na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie w oparciu o art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pozn. zm.).

2020-09-15 09:59
Pytanie
31 KB
2020-09-15 09:59
Odpowiedź
91 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij