Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 17 września 2020 r.

Dot. czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów

2020-10-05 13:28
Pytanie
2042 KB
2020-10-05 13:28
Odpowiedź
725 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij