Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dot. czy Rady Soleckie maja możliwość podjęcia uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na realizację wspólnego zadania pn. „zakup samochodu asenizacyjnego", a następnie przekazanie go do Zakładu Usług Komunalnych

2020-09-15 09:56
Pytanie
83 KB
2020-09-15 09:56
Odpowiedź
74 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij