Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 24 września 2020 r.

Czy w związku z faktem, iż od dnia wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego upłynęło 3 lata można uznać, że w/w świadczenia uległy przedawnieniu?

2020-10-05 13:29
Pytanie
1617 KB
2020-10-05 13:29
Odpowiedź
1044 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij