Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 26 maja 2020 r.

Dot. czy w kontekście obowiązującego przepisu planowana do zaciągnięcia prze Powiat pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny w związku z realizacja projektu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 podlegać będzie ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z zapisem ust. 3a art. 243 ustawy o finansach publicznych

2020-06-02 07:52
Pytanie
90 KB
2020-06-02 07:52
Odpowiedź
72 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij