Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 3 czerwca 2020 r.

Dot. czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich współwłaścicieli oraz udziały, czyli czy decyzja dla jednego ze współwłaścicieli powinna zawierać oprócz imienia i nazwiska również udziały i adresy zamieszkania pozostałych współwłaścicieli

2020-06-05 09:49
Pytanie
122 KB
2020-06-05 09:49
Odpowiedź
95 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij