Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 4 listopada 2019 r.

Dot. czy gmina może udzielić dotacji celowej na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem ogrodzenia cmentarza, tj. obiektu wpisanego do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.

2019-11-13 10:56
Pytanie
96 KB
2019-11-13 10:56
Odpowiedź
50 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij