Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 4 września 2019 r.

Dot. czy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację zadań inwestycyjnych i ponoszone w związku z realizacją konkretnej inwestycji, należy finansować z wydatków majątkowych i klasyfikować do paragrafu 605.

2019-09-11 14:47
Pytanie
186 KB
2019-09-11 14:47
Odpowiedź
83 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-09-11 14:46:54
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-09-11 14:46:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-11 14:46:54

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-09-11 14:46:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-11 14:46:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij