Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 9 stycznia 2020 r.

Dot. czy weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego powinien być opatrzony kontrasygnatą Skarbnik Miasta i Gminy.

2020-01-21 09:34
Pytanie
32 KB
2020-01-21 09:34
Odpowiedź
66 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-21 09:33:34
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-21 09:33:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-21 09:33:34

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-01-21 09:33:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-21 09:33:34

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij