Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Struktura majątkowa

Stan na dzień 31.12.2004 r.
Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2004 r. według ewidencji bilansowej wynosi 228.259 zł.

Budynek, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (ul. Tragowa 18) jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wojewody Świętokrzyskiego udostępniony Izbie na podstawie umowy najmu.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura majątkowa

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:43
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura majątkowa

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:25

Zamknij