Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2018.12.04

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-01-21 14:00:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-01-21 14:00:36

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-01-21 14:00:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-01-21 14:00:36

Wystąpienie z dnia 2014.08.13

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2014 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-09-22 14:15:18
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-22 14:16:48

Zmienił: Kamil Górski 2014-09-22 14:15:18
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-22 14:16:48

Wystąpienie z dnia 2014.07.04

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2014 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-08-19 10:36:05
Opublikował: Kamil Górski 2014-08-19 10:36:40

Zmienił: Kamil Górski 2014-08-19 10:36:05
Opublikował: Kamil Górski 2014-08-19 10:36:40

Wystąpienie z dnia 2011.09.02

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 16-27.05, 27.06-8.07.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-11-14 11:27:38
Opublikował: Kamil Górski 2011-11-14 11:29:39

Zmienił: Kamil Górski 2011-11-14 11:29:30
Opublikował: Kamil Górski 2011-11-14 11:29:39

Wystąpienie z dnia 2010.05.14

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20.01.-12.03.2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:31:15
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:32:05

Zmienił: Kamil Górski 2010-09-22 12:58:11
Opublikował: Kamil Górski 2010-09-22 12:58:14

Wystąpienie z dnia 2007.10.09

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.07.-10.08.2007 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-12 09:09:57
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-02-12 09:10:33

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-02-12 09:09:57
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-02-12 09:10:33

Wystąpienie z dnia 2007.05.14

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 2006.12.15 - 2007.03.26

Wytworzył/Wprowadził: Stanisław Urbanek 2007-09-19 10:42:47
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-09-19 10:59:43

Zmienił: Stanisław Urbanek 2007-09-19 10:42:47
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-09-19 10:59:43

Wystapienie z dnia 2004.03.11

Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 20-23.01.2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 14:17:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 14:19:20

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 14:17:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 14:19:20

Zamknij