Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: https://riokielce.eboi.pl


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:


1.       Przekazanie dokumentu poprzez dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Interesantów.


2.       Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do Sekretariatu mieszczącego się    w pokoju 506 przy ul. Targowa 18 w Kielcach na następujących nośnikach danych:


o        dyskietka 1.44 Mb 3.5,


o        pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,


o        płyta CD-RW


z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:


1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.


2.       Akceptujemy następujące formaty załączników:


o        doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,


o        xls dla MS Exel 95/97/2000,


o        csv comma separated value,


o        txt dokument tekstowy,


o        gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,


o        pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,


o        zip pliki skompresowane w formacie ZIP.


3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.


Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2012-06-21 13:53:18
Opublikował: Kamil Górski 2012-06-21 13:53:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-22 10:52:01
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-22 10:52:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-22 10:48:52
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-22 10:48:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Stanisław Urbanek 2010-02-16 08:57:59
Opublikował: Stanisław Urbanek 2010-02-16 08:58:06

Zamknij