Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 29 października 2020 r.

Dot. czy rekompensata, którą Powiat Ostrowiecki otrzymuje od Województwa Świętokrzyskiego, a następnie przekazuje Operatorom, stanowi dotację przedmiotową określoną wart. 130 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych?

2020-11-27 09:53
Pytanie
1670 KB
2020-11-27 09:53
Odpowiedź
1068 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij