Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Pismo z dnia 30 lipca 2019 r.

Dot. czy nieodpłatne przeniesienie przez Gminę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. nakładów w postaci nowowybudowanej stacji transformatorowej, w zamian za wyrażenie zgody na likwidację kolidującej z planowaną przez Gminę inwestycją istniejącej stacji trafo (o identycznych parametrach jak nowowybudowana) nie stanowi naruszenia art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach.

2019-08-02 09:58
Pytanie
214 KB
2019-08-02 09:58
Odpowiedź
61 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 09:57:36
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 09:57:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 09:57:36

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 09:57:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 09:57:36

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij