Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH ORAZ ROCZNEGO RAMOWEGO PLANU PRACY W TYM PLANU KONTROLI ZA 2020 ROK


2021-05-07 08:45
1978 KB

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij