Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Rejestry w RIO Kielce

Rejestry prowadzone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

 

1. Sekretariat

Dziennik korespondencji wpływającej i wysyłanej

Dziennik wpływających uchwał z j.s.t.

Rejestr delegacji służbowych

 

2. WKGF

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr upoważnień

Rejestr kontroli

Rejestr wniosków pokontronych

Rejestr wysyłanych zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 

3.WIAS

Rejestr wpływających uchwał i zarządzeń z j.s.t. z podziałam na jednostki i Członków kolegium

Rejestr wpływających sprawozdań j.s.t.

Rejestr wniosków w sprawie dostępu do informacji publicznej

Rejestr umów dotyczących szkoleń

Rejestr uchwał kolegium

 

4. Biuro Izby

Rejestr zamówień publicznych

 

5. Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu

Dziennik korespondencji wpływającej i wysyłanej

Rejestr wniosków w sprawie dostępu do informacji publicznej

 

Rejestry są dostępne w miejscu ich prowadzenia.

 

 

Zasady i tryb przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów służbowych w Izbie określa "Instrukcja kancelaryjna” wprowadzona Zarządzeniem Nr 13/2003 Prezesa RIO w Kielcach z dnia 16 października 2003 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku

 

Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określał organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tryb postępowania z aktami powstającymi w związku z działalnością Izby przekazywanymi do archiwum, zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Kielcach a także zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Instrukcja wprowadzona została Zarządzeniem Nr 14/2003 Prezesa RIO w Kielcach z dnia 16 października 2003 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:54:14
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:54:19

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rejestry w RIO Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Zamknij