Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 156

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Chevrolet Lacetii

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2016-02-22 08:19:44
Opublikował:  2016-02-22 08:19:44

Zmienił: Przemysław Mela 2016-02-22 08:22:41
Opublikował: Przemysław Mela 2016-02-22 08:22:56

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Chevrolet Lacetii

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-02-03 09:09:17
Opublikował:  2016-02-03 09:09:17

Zmienił: Kamil Górski 2016-02-03 09:11:43
Opublikował: Kamil Górski 2016-02-04 07:57:50

Praca w RIO - REFERENT

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2015-10-21 14:30:49
Opublikował:  2015-10-21 14:30:49

Zmienił: Kamil Górski 2015-11-26 15:09:24
Opublikował: Kamil Górski 2015-11-26 15:09:42

Szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego na temat „Klasyfikacja budżetowa w zakresie ujmowania w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz w sprawozdawczości środków unijnych oraz wkładu własnego na realizację programów unijnych”

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2015-10-23 11:56:27
Opublikował: Przemysław Mela 2015-10-23 12:05:21

Zmienił: Przemysław 2015-10-23 11:56:27
Opublikował: Przemysław Mela 2015-10-23 12:05:21

Szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego na temat "Projekt budżetu na 2016 rok"

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-09-23 12:48:23
Opublikował: Kamil Górski 2015-09-23 12:50:33

Zmienił: Kamil 2015-09-23 12:48:23
Opublikował: Kamil Górski 2015-09-23 12:50:33

Szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. na temat "Uchwały podatkowe na 2016 rok"

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-09-11 15:18:04
Opublikował: Kamil Górski 2015-09-11 15:20:15

Zmienił: Kamil Górski 2015-09-11 15:19:59
Opublikował: Kamil Górski 2015-09-11 15:20:15

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-05-26 13:07:52
Opublikował: Kamil Górski 2015-05-26 13:09:59

Zmienił: Kamil 2015-05-26 13:07:52
Opublikował: Kamil Górski 2015-05-26 13:09:59

Ogłoszenie o zbyciu zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2015-05-06 08:54:42
Opublikował:  2015-05-06 08:54:42

Zmienił: Przemysław Mela 2015-05-06 08:59:54
Opublikował: Przemysław Mela 2015-05-06 09:00:01

Szkolenie dla przewodniczących, członków komisji rewizyjnych, radnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych na temat „Procedura absolutoryjna za 2014 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej”

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-03-26 13:57:58
Opublikował: Kamil Górski 2015-03-26 14:03:37

Zmienił: Przemysław Mela 2015-05-06 08:07:40
Opublikował: Przemysław Mela 2015-05-06 08:08:05

Szkolenie dla Skarbników, Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych Urzędów, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok”

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-01-08 08:52:13
Opublikował: Kamil Górski 2015-01-08 08:54:27

Zmienił: Kamil Górski 2015-01-13 13:57:01
Opublikował: Kamil Górski 2015-01-13 13:57:53

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2014-11-26 08:01:40
Opublikował: Przemysław Mela 2014-11-26 08:03:39

Zmienił: Przemysław Mela 2014-12-16 08:51:54
Opublikował: Przemysław Mela 2014-12-16 08:52:24

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2014-12-15 14:38:07
Opublikował: Przemysław Mela 2014-12-15 14:39:55

Zmienił: Przemysław 2014-12-15 14:38:07
Opublikował: Przemysław Mela 2014-12-15 14:39:55

Szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. na temat "Uchwały podatkowe na 2015 rok"

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-09-26 13:50:37
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-26 13:53:02

Zmienił: Przemysław Mela 2014-11-26 09:13:32
Opublikował: Przemysław Mela 2014-11-26 09:13:41

Szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego na temat "Projekt budżetu na 2015 rok"

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-09-17 09:21:16
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-17 09:25:44

Zmienił: Kamil 2014-09-17 09:21:16
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-17 09:25:44

Praca w RIO - INSPEKTOR KONTROLI

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-09-09 11:39:16
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-09 11:41:59

Zmienił: Kamil 2014-09-09 11:39:16
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-09 11:41:59

Praca w RIO - INFORMATYK

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-09-09 09:57:02
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-09 10:30:22

Zmienił: Kamil Górski 2014-09-09 10:16:23
Opublikował: Kamil Górski 2014-09-09 10:30:22

Praca w RIO

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-07-14 13:08:20
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-14 13:09:27

Zmienił: Kamil 2014-07-14 13:08:20
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-14 13:09:27

Praca w RIO

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-06-05 12:28:50
Opublikował: Kamil Górski 2014-06-05 12:30:04

Zmienił: Kamil 2014-06-05 12:28:50
Opublikował: Kamil Górski 2014-06-05 12:30:04

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-04-14 08:58:34
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-14 08:59:23

Zmienił: Kamil 2014-04-14 08:58:34
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-14 08:59:23

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Honda Accord CG9

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-04-02 10:21:02
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-02 10:27:11

Zmienił: Kamil 2014-04-02 10:21:02
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-02 10:27:11

Szkolenia dla Skarbników, Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-03-07 09:01:11
Opublikował:  2014-03-07 09:01:11

Zmienił: Kamil Górski 2014-03-07 09:04:38
Opublikował: Kamil Górski 2014-03-07 09:05:13

Szkolenia dla Skarbników, Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-01-10 08:45:39
Opublikował:  2014-01-10 08:45:39

Zmienił: Kamil Górski 2014-01-10 08:51:12
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-10 08:57:43

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych i majątku ruchomego

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-12-03 13:14:54
Opublikował: Kamil Górski 2013-12-03 13:36:22

Zmienił: Kamil Górski 2013-12-03 13:36:13
Opublikował: Kamil Górski 2013-12-03 13:36:22

Szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. na temat "Projekt budżetu na 2014 rok"

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-09-10 14:53:27
Opublikował:  2013-09-10 14:51:00

Zmienił: Kamil Górski 2013-09-12 11:36:09
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-12 11:36:28

Ilość artykułów: 156

Zamknij