Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2019 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2019 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Jędrzejówmiasto i gminaZarz. Nr 548/1827.12.2018wskazanie naruszenie prawa
2.ObrazówgminaUch.R. III/25/201827.12.2018stwierdzenie nieważności w całości
3.Morawicamiasto i gminaZarz. Nr 0050.147.2018.AB31.12.2018wskazanie naruszenie prawa
4.Opatówmiasto i gminaUch.R. V/31/201923.01.2019stwierdzenie nieważności w części
5.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R. VIII/26/1930.01.2019stwierdzenie nieważności w całości
6.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R. VIII/25/1930.01.2019wskazanie nieprawidłowości
7.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R. VIII/25/201930.01.2019umorzenie postępowania wszczętego
8.KońskiepowiatUch. Nr 24/201926.02.2019stwierdzenie nieważności w całości
9.KońskiepowiatUch. Nr 31/201913.03.2019stwierdzenie nieważności w całości
10.KońskiepowiatUch. Nr 36/201919.03.2019stwierdzenie nieważności w całości
11.KońskiepowiatUch. Nr 37/201919.03.2019stwierdzenie nieważności w całości
12.PiekoszówgminaUch. Nr IX/60/201930.04.2019stwierdzenie nieważności w całości
13.PiekoszówgminaUch. Nr IX/59/201930.04.2019wskazanie nieprawidłowości
14.PiekoszówgminaUch. Nr IX/58/201930.04.2019stwierdzenie nieważności w całości
15.PiekoszówgminaUch. Nr IX/59/201930.04.2019umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały

Wytworzył/Wprowadził:  
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-17 11:41:38

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-17 11:41:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-17 11:41:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zamknij