Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2020 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2020 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Chęcinymiasto i gminaUch. Nr 148/XVIII/1909.12.2019stwierdzenie nieważności w całości
2.BałtówgminaUch. Nr XVIII/107/201920.12.2019stwierdzenie nieważności w części
3.MichałówgminaUch. Nr XVIII/136/202008.01.2020stwierdzenie nieważności w części
4.SandomierzmiastoUch. Nr XVII/189/202023.01.2020stwierdzenie nieważności w całości
5.SandomierzmiastoUch. Nr XVII/190/202023.01.2020wskazanie nieprawidłowości
6.MniówgminaUch. Nr 133/XIX/93/202029.01.2020stwierdzenie nieważności w części
7.Skalbmierzmiasto i gminaUch. Nr XXI/90/202013.02.2020stwierdzenie nieważności w całości
8.Skalbmierzmiasto i gminaUch. Nr XXI/91/202013.02.2020stwierdzenie nieważności w całości
9.SandomierzmiastoUch. Nr XVII/190/202023.01.2020umorzenie postępowania wszczętego
10.IwaniskagminaUch. XXXIII/131/202029.04.2020wskazanie nieprawidłowości
11.SadowiegminaUch. XX/106/202012.05.2020stwierdzenie nieważności w całości
12.IwaniskagminaUch. XXXIII/131/202029.04.2020umorzenie postępowania wszczętego
13.KielcepowiatUch. XXI/54/202028.07.2020stwierdzenie nieważności w całości
14.KielcepowiatUch. XXI/55/202028.07.2020wskazanie nieprawidłowości
15.KielcepowiatUch. XXI/56/202028.07.2020stwierdzenie nieważności w całości
16.Miedziana GóragminaUch. Nr XXIV/176/2008.10.2020wskazanie nieprawidłowości

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 08:50:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 08:50:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2020 r.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-09 11:07:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-09 11:07:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2020 r.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-23 08:26:32

Zamknij