Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2021 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2021 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Stopnicamiasto i gminaUch. Nr XIV/38/202008.12.2020stwierdzenie nieważności w części
2.BielinygminaUch. Nr XXVI/192/2030.12.2020istotne naruszenie
3.KielcemiastoUch. Nr XXXVIII/743/202107.01.2021stwierdzenie nieważności w całości
4.Skarżysko-KamiennamiastoUch. Nr XXXIII/264/202109.02.2021wskazanie nieprawidłowości
5.Łagówmiasto i gminaUch. Nr XXXVII/304/2124.06.2021stwierdzenie nieważności w całości
6.Łagówmiasto i gminaUch. Nr XXXVII/305/2124.06.2021wskazanie nieprawidłowości
7.świętokrzyskiewojewództwoUch. Nr XXXIII/446/2128.06.2021stwierdzenie nieważności w całości
8.ZM "Nidzica"związekUch. Nr II/6/2125.06.2021stwierdzenie nieważności w całości
9.ZM "Nidzica"związekUch. Nr II/7/2125.06.2021stwierdzenie nieważności w całości
10.Łagówmiasto i gminaUch. Nr XXXVII/305/2124.06.2021umorzenie postepowania
11.Ćmielówmiasto i gminaUch. Nr XLII/284/202128.07.2021stwierdzenie nieważności w całości

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-09-22 14:23:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-09-22 14:23:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2021 r.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-02-24 14:42:12

Zamknij