Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 51

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy można uznać, że termin "złożenia" sprawozdania jest zachowany w sytuacji kiedy sprawozdanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w wymaganym terminie, a do jednostki otrzymującej wpłynęło po terminie wskazanym w załączniku Nr 8 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy możemy zakupić testy w kierunku COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących placówki

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy udzielenie dotacji dla stowarzyszenia przeznaczonej na układ własny na wykonanie zadania realizowanego ze środków RPO

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy gmina może przeznaczyć środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30

Pismo z dnia 12 października 2020 r.

Dot. rozliczania wynagrodzenia dyrektora szkoły niepublicznej

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35

Pismo z dnia 24 września 2020 r.

Czy w związku z faktem, iż od dnia wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego upłynęło 3 lata można uznać, że w/w świadczenia uległy przedawnieniu?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14

Pismo z dnia 17 września 2020 r.

Dot. czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16

Pismo z dnia 17 września 2020 r.

Dot. czy jest możliwość wystawienia not obciążeniowych tytułem wynagrodzenia dyrektora niepublicznego przedszkola będącego jednocześnie organem prowadzącym tego przedszkola

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55

Pismo z dnia 3 września 2020 r.

Dot. możliwości rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu sfinansowania: nagród dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, dodatków specjalnych dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11

Pismo z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dot. klasyfikacji budżetowej

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25

Pismo z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dot. udzielenia dotacji celowej na wkład własny projektów realizowanych przez Stowarzyszenie środkami z RPO Województwa Świętokrzyskiego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:02:01
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:02:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:02:01

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:02:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:02:01

Pismo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dot. możliwości udzielenia dotacji celowej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:00:31
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:00:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:00:31

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:00:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:00:31

Pismo z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Dot. wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S oraz w sprawozdaniach Rb-PDP skutków finansowych zwolnień od podatku od nieruchomości dokonanych na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie w oparciu o art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pozn. zm.).

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:58:44

Pismo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dot. czy Rady Soleckie maja możliwość podjęcia uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na realizację wspólnego zadania pn. „zakup samochodu asenizacyjnego", a następnie przekazanie go do Zakładu Usług Komunalnych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:55:55

Pismo z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dot. czy w związku z nieobecnością Wójta, wynikającą z urlopu wypoczynkowego, Zastępca Wójta może wydąć zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w dotacjach z budżetu Wojewody

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:53:39
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:53:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:53:39

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:53:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 09:53:39

Pismo z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dot. zwolnienia z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na powiększenie gospodarstwa rolnego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:41:38
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:41:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:41:38

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:41:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:41:38

Pismo z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dot. wykazywania środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego Osób Niepełnosprawnych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:40:35
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:40:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:40:35

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:40:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:40:35

Pismo z dnia 30 lipca 2020 r.

Dot. możliwości dokonywania zmian w WPF przez organ wykonawczy na podstawie upoważnienia rady

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:38:15
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:38:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:38:15

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:38:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-08-13 11:38:15

Pismo z dnia 9 lipca 2020 r.

Dot. zwolnienia z opłacania składek ZUS przez J.S.T. (naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dochody czy pomniejszenie wydatków)

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-07-31 12:23:14
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-07-31 12:23:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-07-31 12:23:14

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-07-31 12:23:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-07-31 12:23:14

Pismo z dnia 3 czerwca 2020 r.

Dot. czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich współwłaścicieli oraz udziały, czyli czy decyzja dla jednego ze współwłaścicieli powinna zawierać oprócz imienia i nazwiska również udziały i adresy zamieszkania pozostałych współwłaścicieli

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-05 09:47:44

Pismo z dnia 26 maja 2020 r.

Dot. czy w kontekście obowiązującego przepisu planowana do zaciągnięcia prze Powiat pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny w związku z realizacja projektu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 podlegać będzie ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z zapisem ust. 3a art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-06-02 07:51:42

Pismo z dnia 25 maja 2020 r.

Dot. klaryfikacji wydatków dot. wynagrodzeń pracowników zespołu powołanego w związku z realizacją inwestycji

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-05-27 10:00:40
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-05-27 10:00:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-27 10:00:40

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-05-27 10:00:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-27 10:00:40

Pismo z dnia 15 maja 2020 r.

Dot. czy gmina może dokonać dopłaty przewoźnikowi do każdego przejechanego kilometra

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:54:36
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:54:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:54:36

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:54:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:54:36

Pismo z dnia 14 maja 2020 r.

Dot. wydatków z funduszu sołeckiego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:52:54
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:52:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:52:54

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:52:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-20 13:52:54

Pismo z dnia 7 maja 2020 r.

Dot. w jaki sposób weryfikować przedsiębiorców, wnioskujących o zwolnieni z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-05-11 09:34:39
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-05-11 09:34:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-11 09:34:39

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-05-11 09:34:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-11 09:34:39

Ilość artykułów: 51

Zamknij