Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 156

Działalność opiniodawcza w III kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 09:00:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 09:01:23

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:56:42
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:56:47

Działaność nadzorcza w III kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 15:09:58
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 15:11:27

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:55:34
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:55:37

Sprawozdawczość w III kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:29:33
Opublikował:  2005-01-05 11:28:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:38:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:38:20

Działalność kontrolna w II kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 12:31:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:15:09

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 12:31:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:15:09

Działalność kontrolna w III kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:10:09
Opublikował:  2005-01-05 11:06:12

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:12:32
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:13:52

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:27:02
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:27:17

Sprawozdawczość w II kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-23 09:13:11
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-23 09:13:53

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-23 09:13:11
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-23 09:13:53

Działalność opiniodawcza w II kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:52:56
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:53:49

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:52:56
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:53:49

Działalność nadzorcza w II kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:07:32
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:51:12

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:52:04
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:52:08

Informacja o bieżących szkoleniach

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-18 13:40:05
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-26 13:43:42

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-08 09:41:48
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-08 09:42:17

Działalność opiniodawcza w I kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:58:27
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:59:01

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:58:27
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:59:01

Działalność nadzorcza w I kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 09:59:59
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:54:55

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:56:20
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:56:26

Sprawozdawczość w I kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:17
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:42

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:17
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:42

Działalność kontrolna w I kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 11:19:17
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 11:19:43

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 11:19:17
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 11:19:43

Komisja do spraw kontrasygnaty

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:57:59
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-14 13:13:46

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:57:59
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-14 13:13:46

Komisja Orzekająca o sprawach o n.d.f.p.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:53:46
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:54:24

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-03-17 10:42:42
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-03-17 10:42:48

Wykaz jednostek podlegających nadzorowi RIO

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-28 10:12:11
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-28 10:13:48

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-03-01 11:25:36
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-03-01 11:25:47

Rys historyczny

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:16:33
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:17:27

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:16:33
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:17:27

Sprawozdania zbadane przez Izbę w 2003 roku

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-18 14:31:39
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-18 14:32:10

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-18 14:31:39
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-18 14:32:10

Informacja o zorganizowanych szkoleniach w 2003 roku

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:51:37
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:51:43

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:51:37
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:51:43

Działalność informacyjna Izby w 2003 roku

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:34:35
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:34:54

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:34:35
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:34:54

Działalność opiniodawcza Izby w 2003 roku

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:19:46
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:20:18

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:19:46
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:20:18

Działalność nadzorcza w 2003 r.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:13:12
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:13:24

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:13:12
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-17 14:13:24

Plan kontroli na 2004 rok

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:41:37
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:41:41

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:41:37
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:41:41

Szkolenia dla j.s.t. w 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:02:02
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:05:18

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:02:02
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-01-22 10:05:18

Ilość artykułów: 156

Zamknij