Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2014 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2014 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.BaćkowicegminaUch.R. XXXIII/209/201328.11.2013stwierdzenie nieważności w części
2.Ćmielówmiasto i gminaUch.R. XXXII/255/201328.11.2013stwierdzenie nieważności w części
3.Ćmielówmiasto i gminaUch.R. XXXII/256/201328.11.2013stwierdzenie nieważności w części
4.KlimontówgminaUch.R. XXXI/326/1328.11.2013stwierdzenie nieważności w części
5.KlimontówgminaUch.R. XXXI/328/1328.11.2013stwierdzenie nieważności w całości
6.MichałówgminaUch.R. XXXIX/246/201329.11.2013stwierdzenie nieważności w części
7.OpatowiecgminaUch.R. XXXVII/243/201328.11.2013stwierdzenie nieważności w części
8.SzydłówgminaUch.R. XLIII/198/201329.11.2013stwierdzenie nieważności w całości
9.ObrazówgminaUch.R. XLIX/287/201305.12.2013stwierdzenie nieważności w całości
10.ObrazówgminaUch.R. XLIX/288/201305.12.2013stwierdzenie nieważności w całości
11.Osiekmiasto i gminaUch.R. XXXIII/272/201324.12.2013wskazanie naruszenie prawa
12.Osiekmiasto i gminaUch.R. XXXIII/273/1324.12.2013wskazanie naruszenie prawa
13.Osiekmiasto i gminaUch.R. 79/1331.12.2013wskazanie naruszenie prawa
14.Koprzywnicamiasto i gminaUch.R. XLI/212/201330.12.2013stwierdzenie nieważności w części
15.Skarżysko-KamiennapowiatUch.R. 326/XLIV/201318.12.2013stwierdzenie nieważności w części
16.SandomierzpowiatUch.R. XL/248/201331.12.2013wskazanie naruszenie prawa
17.ObrazówgminaUch.R. L/295/201331.12.2013stwierdzenie nieważności w całości
18.Ożarówmiasto i gminaUch.R. XXXVIII/278/201330.12.2013stwierdzenie nieważności w całości
19.Słupia KoneckagminaUch.R. XXXI/224/201330.12.2013stwierdzenie nieważności w części
20.SamborzecgminaUch.R. XLV/237/1424.01.2014stwierdzenie nieważności w części
21.Miedziana GóragminaUch.R. XXXI/257/201330.12.2013stwierdzenie nieważności w całości
22.WodzisławgminaUch.R. XL/305/201424.01.2014stwierdzenie nieważności w części
23.SamborzecgminaUch.R. XLVI/246/1421.02.2014stwierdzenie nieważności w części
24.MZWiK w KielcachzwiązekUch.R. XXII/91/201412.02.2014stwierdzenie nieważności w całości
25.MZWiK w KielcachzwiązekUch.R. XXII/92/201412.02.2014stwierdzenie nieważności w całości
26.Osiekmiasto i gmina
Uch.R. XXXIV/286/1428.02.2014stwierdzenie nieważności w całości
27.Daleszycemiasto i gmina
Uch.R. XXXVII/17/201427.02.2014stwierdzenie nieważności w całości
28.Daleszycemiasto i gmina
Uch.R. XXXVII/18/201427.02.2014stwierdzenie nieważności w całości
29.Ożarówmiasto i gmina
Uch.R. XL/296/201404.03.2014stwierdzenie nieważności w części
30.Ćmielówmiasto i gmina
Uch.R. XXXVI/290/201406.03.2014stwierdzenie nieważności w części
31.Starachowicemiasto
Uch.R. II/6/201404.03.2014stwierdzenie nieważności w części
32.Moskorzewgmina
Uch.R. XXXIII/156/1330.12.2013stwierdzenie nieważności w części
33.Obrazówgmina
Uch.R. LIII/311/201426.03.2014stwierdzenie nieważności w części
34.Wodzisławgmina
Uch.R. XLII/320/201428.03.2014stwierdzenie nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa
35.Moskorzewgmina
Uch.R. XXXV/168/1421.03.2014stwierdzenie nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa
36.Sandomierzmiasto
Uch.R. XXXVIII/400/2014
stwierdzenie nieważności w całości
37.Kunówmiasto i gmina
Uch.R. LI/353/201427.03.2014stwierdzenie nieważności w części
38.Nagłowicegmina
Uch.R. XLIV/295/201431.03.2014stwierdzenie nieważności w całości
39.Sadowiegmina
Uch.R. XXXVII/227/201402.04.2014stwierdzenie nieważności w całości
40.Stąporkówmiasto i gmina
Uch.R. L/413/201428.03.2014stwierdzenie nieważności w części
41.Osiekmiasto i gmina
Uch.R. XXXVI/295/1423.04.2014stwierdzenie nieważności w całości
42.Bałtówgmina
Uch.R. III/293/201430.05.2014stwierdzenie nieważności w części
43.Łopusznogmina
Uch.R. XXX/203/201428.05.2014stwierdzenie nieważności w części
44.Ożarówmiasto i gmina
Uch.R. XLII/317/201427.05.2014stwierdzenie nieważności w części
45.Sandomierzmiasto
Uch.R. XXXIX/410/201414.05.2014stwierdzenie nieważności w części
46.Piekoszówgmina
Uch.R. LXIII/425/201417.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
47.Kielcemiasto
Uch.R. LXII/1091/201405.06.2014stwierdzenie nieważności w części
48.Sobkówgmina
Uch.R. XLII/361/201418.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
49.Wodzisławgmina
Uch.R. XLV/335/201424.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
50.Sadowiegmina
Uch.R. XXXIX/235/201423.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
51.Sadowiegmina
Uch.R. XXXIX/236/201423.06.2014stwierdzenie nieważności w części
52.Sitkówka-Nowinygmina
Uch.R. RG-XLIII/366/1425.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
53.Kielcepowiat
Uch.R. XXVIII/33/1423.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
54.Sandomierzmiasto
Uch.R. XLI/426/201425.06.2014stwierdzenie nieważności w całości
55.Baćkowicegmina
Uch.R. XL/249/201428.07.2014stwierdzenie nieważności w całości
56.Bodzechówgmina
Uch.R. LIV/57/201428.07.2014stwierdzenie nieważności w całości
57.Bodzechówgmina
Uch.R. LIV/58/201428.07.2014stwierdzenie nieważności w całości
58.Bałtówgmina
Uch.R. XLV/311/201424.07.2014stwierdzenie nieważności w części
59.Bodzechówgmina
Uch.R. LIV/58/201428.07.2014stwierdzenie nieważności w części
60.Sandomierzmiasto
Uch.R. XLII/430/201430.07.2014stwierdzenie nieważności w całości
61.Baćkowicegmina
Uch.R. XLI/253/1422.08.2014stwierdzenie nieważności w całości
62.Koprzywnicamiasto i gmina
Uch.R. XLVIII/237/201411.08.2014stwierdzenie nieważności w całości
63.Koprzywnicamiasto i gmina
Uch.R. XLVIII/238/201411.08.2014stwierdzenie nieważności w całości
64.Bogoriagmina
Uch.R. XXXVII/340/201423.09.2014stwierdzenie nieważności w całości
65.Połaniecmiasto i gmina
Uch.R. LXIV/403/1429.09.2014stwierdzenie nieważności w całości
66.Pińczówmiasto i gmina
Uch.R. LVI/477/1424.09.2014stwierdzenie nieważności w całości
67.Wodzisławgmina
Uch.R. XLVIII/349/201426.09.2014stwierdzenie nieważności w całości
68.Sandomierzmiasto
Uch.R. XLIII/436/201424.09.2014stwierdzenie nieważności w całości
69.ŁoniówgminaUch.R. L/250/201405.11.2014stwierdzenie nieważności w całości
70.Klimontówgmina
Uch.R. XLII/413/201412.11.2014stwierdzenie nieważności w całości
71.Piekoszówgmina
Uch.R. LXVII/458/201429.10.2014stwierdzenie nieważności w całości
72.Tarłówgmina
Uch.R. LV/340/201413.10.2014stwierdzenie nieważności w całości
73.Tarłówgmina
Uch.R. LVI/336/201424.10.2014stwierdzenie nieważności w całości
74.Radkówgmina
Uch.R. XXXV/205/201404.11.2014stwierdzenie nieważności w części
75.Sandomierzmiasto
Uch.R. XLV/452/201412.11.2014stwierdzenie nieważności w całości
76.Sandomierzmiasto
Uch.R. XLV/450/201412.11.2014stwierdzenie nieważności w całości
77.Bejscegmina
Uch.R. XXXIX/310/201410.11.2014stwierdzenie nieważności w części

Pliki w folderze artykułu:

2014-05-15 15:02
90 KB
2014-03-26 11:39
83 KB
2014-05-12 14:34
98 KB
2014-02-05 08:10
101 KB
2014-01-17 11:51
69 KB
2014-01-17 11:51
71 KB
2014-09-09 10:12
73 KB
2014-01-17 11:51
71 KB
2014-05-12 14:33
76 KB
2014-12-17 09:13
76 KB
2014-01-17 11:51
69 KB
2014-08-05 13:39
104 KB
2014-02-05 08:09
74 KB
2014-07-03 14:55
80 KB
2014-02-05 08:10
70 KB
2014-01-20 14:49
74 KB
2014-02-05 08:10
74 KB
2014-07-22 12:05
113 KB
2014-02-05 08:10
77 KB
2014-04-09 11:56
134 KB
2014-12-17 08:44
79 KB
2014-11-07 08:42
80 KB
2014-09-09 10:12
73 KB
2014-01-17 11:52
71 KB
2014-03-05 07:49
76 KB
2014-02-12 11:03
71 KB
2014-12-17 08:44
83 KB
2014-01-17 11:51
72 KB
2014-12-05 10:56
82 KB
2014-03-26 11:39
102 KB
2014-08-05 13:39
99 KB
2014-08-05 13:39
99 KB
2014-04-18 09:40
91 KB
2014-07-03 14:54
84 KB
2014-09-12 14:33
90 KB
2014-11-07 08:42
77 KB
2014-12-17 08:43
83 KB
2014-08-05 13:39
76 KB
2014-09-12 14:33
78 KB
2014-09-12 14:33
89 KB
2014-11-19 11:10
86 KB
2014-03-26 11:40
102 KB
2014-08-01 09:15
113 KB
2014-12-17 08:44
79 KB
2014-09-19 10:24
74 KB
2014-08-08 14:55
80 KB
2014-10-17 12:35
75 KB
2014-09-09 10:12
74 KB
2014-01-20 14:49
74 KB
2014-04-18 09:40
76 KB
2014-11-19 11:10
78 KB
2014-12-05 10:56
106 KB
2014-11-07 08:42
81 KB
2014-01-17 11:51
72 KB
2014-05-12 14:33
78 KB
2014-02-05 08:09
72 KB
2014-05-22 12:51
76 KB
2014-11-07 08:42
81 KB
2014-04-18 09:40
75 KB
2014-09-19 10:24
77 KB
2014-05-12 14:33
101 KB
2014-08-01 09:15
74 KB
2014-03-07 07:48
82 KB
2014-07-04 14:22
84 KB
2014-04-18 09:40
75 KB
2014-02-05 08:09
70 KB
2014-04-09 11:56
136 KB
2014-09-19 10:24
98 KB
2014-01-17 11:51
71 KB
2014-02-12 11:03
77 KB
2014-04-09 11:56
79 KB
2014-07-03 14:55
89 KB
2014-05-15 15:02
107 KB
2014-05-12 14:33
77 KB
2014-07-03 14:55
84 KB
2014-05-12 14:33
77 KB
2014-03-05 07:49
75 KB

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-01-17 11:45:47
Opublikował: Kamil Górski 2015-01-20 08:55:25

Zmienił: Kamil Górski 2015-01-20 08:55:05
Opublikował: Kamil Górski 2015-01-20 08:55:25

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij